Harald Steffahn - Hitler

(1994)

Žánr : životopis

Když dočtete nějaký horor Stephena Kinga, řeknete si: „Byl to jen smyšlený příběh, ve skutečnosti se nic tak strašného nemůže stát“. Máme to štěstí, že žijeme v docela klidné době v relativně bezpečné zemi. Mnozí naši předci však zažili na vlastní kůži peklo druhé světové války. To, co se tehdy dělo, byl horor skutečný proti kterému jsou Kingova díla pohádky na dobrou noc! Kniha, kterou si nyní si představíme, je biografií Adolfa Hitlera, hlavního strůjce a symbolu druhé světové války.
O Hitlerovi, nacismu a Třetí řiši bylo napsáno ohromné množství monografií. Německý historik a žurnalista Harald Steffahn pojal své dílo jako klasický životopis velmi krátkého rozsahu. Celý text bez příloh zabírá necelých 130 stran. Kniha je rozdělena na několik částí. V úvodní kapitole se dočteme, jak se během desetiletí, která uplynula od konce války, vyvíjely názory historiků na Hitlerovu osobnost. Další kapitoly se postupně věnují jednotlivým etapám jeho života. Můžeme se tedy seznámit s Adolfem coby mladým zahalečem, válečným dobrovolníkem, demagogem mířícím k moci a konečně nelítostným diktátorem a vojevůdcem.
Sledujeme, jak se tato osobnost vyvíjela, kteří lidé, které okolnosti a události na ni měli velký vliv. Značný prostor je věnován Hitlerovým mnohdy zrůdným myšlenkám a názorům. Velmi často je citováno z Fűhrerovy nechvalně proslulé knihy Mein Kampf. Autorovi se také dobře podařilo zachytit a popsat politické, ekonomické a společenské klima tehdejšího Německa. Přestože kniha vzhledem ke své omezené velikosti nehýří množstvím detailních informací, udělá si čtenář dobrou představu o tom, proč se některé klíčové události staly. Nejsme zkrátka při četbě zahlceni přemírou údajů, ale získáváme slušný vhled do tehdejší doby a jsme schopni nazírat na postavu Adolfa Hitlera ve vztahu k prostředí, v němž žil.
Nutno podotknout, že celá biografie je napsána vskutku čtivě. Dokáže myslím zaujmout i člověka, který se v historii příliš neorientuje. Je také patrné velké úsilí autora o objektivitu. K životopisu je přiloženo několik desítek fotografií, zajímavé citáty významných osobností a časová tabulka zachycující důležité události Hitlerova života a druhé světové války.
Za hlavní zápor knihy budete asi někteří z vás považovat její malý rozsah. Pro jiné to však může být i klad. Poněkud „podezřelý“ se mi místy zdál překlad. Možná se mýlím, ale pár výrazů mi připadalo dost podivně či nepřesně přeloženo. Jedná se samozřejmě o subjektivní dojem a navíc jsou tyto „chybky“ tak řídké a okrajové, že celkový dojem nenarušují. Náročnému čtenáři však vadit mohou.
Dílem Haralda Steffahna nebudou zřejmě uspokojeni historici hledající mnoho nových informací. Tuto monografii bych spíše doporučil lidem, jenž se zajímají o tuto část historie, ale nemají v lásce obšírné vědecké publikace. Po této knize mohou bez obav sáhnout i ti, kteří dosud o Hitlerovi mnoho neví a chtějí si o jeho životě nejdříve udělat určitý přehled než začnou studovat rozsáhlejší díla.


Článek napsal Jarda Kovanda || Leden 2004


Knižní recenze publikovaná na Čtenáři - www.ctenar.net - dne 10.01.2004, autor : Jarda Kovanda

Článek ohodnocen 70 čtenáři : Článek má 1281 čtenářů.  Ohodnoťte ho také :  1 2 3 4 5     


diskuze - okomentujte tento článek, či tuto knihu

Napsat příspěvek ...

tento článek ještě zatím nikdo nekomentoval ...

přihlásit se statistika odběr novinek filozofie webu