Isaac Asimov - Nadace a Říše

(1952)

Žánr : sci-fi

Dvě stě let uplynulo od smrti Hariho Seldona, dvě stě let uplynulo od založení Nadace, jenž měla na planetě Terminus uchovávat veškeré vědění lidstva, přečkat období barbarství a založit novou Galaktickou říši. Hari Seldon pád galaktické říše předpověděl a proto založil dvě Nadace, každou na opačné straně galaxie. Předešlá kniha Nadace popisuje dvě stě let historie První Nadace. Během těchto let se Nadace úspěšně vypořádala s několika krizemi a stala se z ní ekonomicky i společensky fungující velmoc zabírající několik slunečních soustav. Hariho plán se zatím úspěšně naplňuje. Máme před sebou druhou knihu z cyklu Nadace. Tentokrát se rozepisovat nehodlám, neboť by to bylo na škodu, raději bych zážitky z celé série Nadace rozebíral jiným způsobem …

Kniha Nadace a Říše je tentokráte rozdělena na dva samostatné celky : Generál a Mezek. V prvním celku budeme svědky další krize, kterou budou muset radní na Terminu řešit. Nadaci bude ohrožovat samotná Říše, která je vojensky stále dosti silná na to, aby byl Terminus pokořen. Bohužel rozklad Galaktické říše je již několik století v plném proudu a jakákoliv expanze nemůže být myšlena vážně. Mohu tedy prozradit, že Nadace opět úspěšně překonává další krizi a je připravena i nadále nést tíhu svého osudu. Není to ale ta samá Nadace, jaká byla na počátku. Dnes je to již rozlehlý svět, na jedné straně byrokrati a boháči, na druhé obchodníci, dobrodruzi a „smrtelníci“. Mezi nimi se nachází hrstka vědců, kteří na rozdíl od ostatních ctí a uchovávají Seldnův odkaz. Pro všechny ostatní je Seldon jen nějaký mýtus stejně tak, jako je Nadace pro zbytek galaxie.

Druhá část s názvem Mezek rozkládací se téměř na sto deseti stránkách, přináší čtenáři dosti notnou dávku napětí a překvapení. Na scénu přichází něco co Seldon nemohl předpovídat. Jeho matematické výpočty se zaobírali masami, s celými planetami, jednotlivce nebral v úvahu, neboť nikdy nemůže mít na galaktické dění výrazný vliv. Přesto se jeden „člověk“ našel ... a osud Galaxie si bere na svá bedra s odhodláním přetvořit Seldonův odkaz podle svého. Tato část knihy je dosti zajímavá a ponurá. Ukazuje sílu a důraznost rozpadu a zániku Galaktické říše. Prakticky krom Nadace a několika izolovaných světů neexistuje v bývalé říši nic, jen trosky po ničivých bojích, ostrůvky majetku chtivých barbarů, pirátů a samozřejmě odumírající zbytek říše se svým císařem. A právě do centra a sídla Galaktické říše – Trantor se v této části knihy podíváme. Co tam vlastně jakožto občané Nadace budeme hledat a mnoho dalšího se radši přesvědčte na vlastní kůži sami, já se již těším na další díl této ságy – Druhá Nadace.

Nadace a Říše Vám jako samotné moc neřekne, je to jen část mozaiky, která dohromady dává jedno ze stěžejních děl Isaaca Asimova a v nemalé míře doplňuje éru Asimových robotů.


Článek napsal Marian Gallo (aka Silver) || Květen 2004


Knižní recenze publikovaná na Čtenáři - www.ctenar.net - dne 20.05.2004, autor : Marian Gallo (aka Silver)

Článek ohodnocen 66 čtenáři : Článek má 1410 čtenářů.  Ohodnoťte ho také :  1 2 3 4 5     


diskuze - okomentujte tento článek, či tuto knihu

Napsat příspěvek ...

tento článek ještě zatím nikdo nekomentoval ...

přihlásit se statistika odběr novinek filozofie webu