Taťjana Mikušina - Krátké Růžence

(2021)

Žánr : duchovní literatura

Tato kniha je mimořádnou modlitební knihou 21. století. Byla vytvořena na základě Učení Nanebevzatých Mistrů, předaného prostřednictvím Posla Taťjany N. Mikušiny – spisovatelky, veřejné činitelky, filozofky.

Jde o velmi starověké Učení, interpretované moderním jazykem. Jeho základem jsou nejvyšší znalosti, které přinášeli lidstvu ve všech dobách poslové Boží, proroci a mesiášové. Mnozí z nich se v současné době nacházejí ve Vzestoupeném stavu na jemnějších rovinách Bytí. Nazýváme je Vzestoupenými Mistry nebo Mistry Moudrosti. Mistři Moudrosti – Velcí Učitelé lidstva.

Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik.

Obsahem knihy je 14 krátkých Růženců, jejichž součástí jsou křesťanské modlitby a mantra «Om». Stoupenci jiných náboženství mohou používat jiné modlitby, například katolické, nebo modlitby z Koránu.

V roce 2005 začala Taťjana N. Mikušina s inspirací a požehnáním Sanat Kumary sestavovat Růžence. Vznikaly na základě Poselství Mistrů Moudrosti s využitím principů střídání modliteb, které již v křesťanské praxi existují.

Knihy T.Mikušiny byly přeloženy do 20 světových jazyků (včetně češtiny, angličtiny, němčiny, portugalštiny, bulharštiny, lotyštiny, arménštiny, turečtiny, atd. ) a vydány v 11 jazycích v evropských zemích a ve Spojených státech amerických.

Knihy T. N. Mikušiny se každoročně účastníli mezinárodních veletrhů v Evropě i v Americe.

Její první kniha "Dobro a zlo" je soukromým výkladem Tajné Doktríny E. P. Blavatské a byla napsána v roce 2004 a týkala se nového chápání Lucifera a pádu lidstva, které bylo uvedeno ve spisech E. P. Blavatské. Kniha získala vysoké ocenění od řady reprezentantů vědy.

Od roku 2004 po dobu 15 let napsala více než 70 knih, které obsahují komplexní filosoficko-etické Učení.

Velká část její práce je napsána v podobě krátkých filosofických rozhovorů (je známo asi 500 těchto besed), které jsou psány s pomocí Učitelů lidstva, velkých myslitelů a zakladatelů náboženství.

Stejný zdroj mají knihy E. P. Blavatské a Heleny a Nikolaje Roerichových.

Témata učení se týkají všech základních oblastí znalosti filosofie, včetně ontologie, gnoseologie a etiky. Většina knih je věnována tématu etiky.

T. N. Mikušina přináší představu o klíčových Zákonech, které existují ve světě.

V první řadě je to Nejvyšší Mravní zákon, neboli Božský zákon, který se projevuje v člověku jako svědomí a morální vlastnosti jako je láska, milosrdenství, soucit, práce pro společné Dobro a Blaho.

V tomto Učení se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a Víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi.

Postupné každodenní čtení Poselství tohoto Učení v chronologickém pořadí, v jakém byly uvedeny, změní vědomí čtenáře a postupně se změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních pilířů Učení: "Vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí. Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět".

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Více zde - https://www.sirius-cz.net/knihy/knihy-v-cestine/kniha-kratke-ruzence/


Článek napsala Sirius-CZ.net || 2021


Knižní recenze publikovaná na Čtenáři - www.ctenar.net - dne 09.09.2021, autor : Sirius-CZ.net

Článek ohodnocen 2 čtenáři : Článek má 860 čtenářů.  Ohodnoťte ho také :  1 2 3 4 5     


diskuze - okomentujte tento článek, či tuto knihu

Napsat příspěvek ...

tento článek ještě zatím nikdo nekomentoval ...

přihlásit se statistika odběr novinek filozofie webu